WC Eend® Active Clean

Krachtige frisheid bij elke spoelbeurt.

Royaal actief schuim en een langdurige geur helpen uw toilet fris te laten ruiken en er schoon uit te laten zien tot de laatste spoelbeurt.

Beschikbare geuren

  • zee

    Marine Wave

  • Orange Citrus

    Citrus Splash

  • Tropical Adventure

  • Garden Escape

Zorg ervoor dat uw toilet schoon is.

1. Rol de haak uit en plaats het toiletblok onder de rand van de toiletpot.
2. Zorg ervoor dat het product in de waterstroom hangt wanneer het toilet wordt doorgespoeld.
3. Verwijder het product als het geheel is opgelost. Recycle waar mogelijk.
Gevaar 

Bevat: sulfonzuren, C14-16-hydroxyalkaan- en C14-16-alkeen-, natriumzouten.

Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. 

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Een bescherming voor de ogen dragen. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. 

Bevat: linalylacetaat; linalool. Kan een allergische reactie veroorzaken. 

Enkel bestemd voor gebruik in de WC-pot. Goed toezicht houden op jonge kinderen wanneer ze zich in de omgeving van de wc-pot bevinden. 

Gerelateerde producten