WC-Eend® Fresh Discs

Fresh Discs verfrist met elke spoelbeurt door in de toiletpot te plakken. Hoe gemakkelijk is dat?

WC Eend® Fresh Discs is een innovatief en discreet alternatief voor de traditionele toiletreiniger. Het zorgt voor een schone en snelle toepassing zonder direct contact met het toilet. Het is zelfklevend en subtiel, ontsmet het toilet en beschermt tegen kalkaanslag.

Beschikbare geuren

  • Lime

    Lime Zest

  • Tropical Adventure

  • Garden Escape

GEBRUIKSAANWIJZING - Zorg ervoor dat het toilet schoon is.

1. KLIKKEN. Lijn de grote knop op de gelhouder uit met de gaten op de handgreep. Verwijder de dop en bewaar deze.
2. PLAATSEN. Plaats het open uiteinde van de gelhouder tegen de binnenkant van de toiletpot, op een plek waar water stroomt als je doorspoelt.
3. DRUKKEN. Houd de knop ingedrukt terwijl je de houder tegen de toiletpot duwt totdat de knop klikt en deze in het volgende gaatje zit. Niet draaien. Trek de houder recht terug om een gel disc achter te laten. PLAATS DE DOP STEVIG TERUG. Spoel het toilet om de gel disc te activeren. Na het aanbrengen kan de gel disc aantrekkelijk zijn voor jonge kinderen. Gebruik het product op een plek die voor kinderen het minst zichtbaar is. Geschikt voor septic tanks.
Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. 

Bevat: citronellol; linalylacetaat; linalool. Kan een allergische reactie veroorzaken. 

Goed toezicht houden op jonge kinderen wanneer ze zich in de omgeving van de wc-pot bevinden. Enkel bestemd voor gebruik in de WC-pot. Buiten bereik van huisdieren bewaren. 

Gerelateerde producten