WC-Eend® Fresh Strips

fresh_strips-pine

WC-Eend® Fresh Strips

Fresh Strips plakken aan de toiletrand en verfrissen met elke spoeling. Echt. Dat is alles.

Het verfrissen van het toilet is geen hersenkraker. WC-Eend® Fresh Strips maken het gemakkelijk. Plak de strook gewoon op het binnenste deel van de toiletrand als deze schoon— is, precies op de plaats waar het water naar buiten komt. Dit is als een pleister voor toiletten. Maar zonder de pijn als je hem eraf trekt. (En niet met helende krachten. Verwacht een toiletverfrisser, geen verfrisser met helende krachten.) En natuurlijk heeft hij een geweldige geur. (maar geen magisch helende fantastische geur, gewoon een normale verbazingwekkende frisse fantastische geur.)

Beschikbare geuren

  • Lime

    Lime Zest

Gebruiksaanwijzing:

1. Haal het product uit het zakje. Til het papier op aan een kant van de strip
2. Zorg ervoor dat het product wordt geplaatst in een ruimte die voor kinderen het minst zichtbaar is. Gebruik het papier om de strip onder de rand van de toiletpot te plaatsen, waar water uit komt bij het doorspoelen. Plak de strip door voorzichtig langs de randen te drukken. De strip kan na het aanbrengen aantrekkelijk zijn voor jonge kinderen. Plak het product op een plek die het minst zichtbaar is voor kinderen
3. Gooi het papier en de verpakking in de daarvoor bestemde bak en was je handen grondig. Doorspoelen om te activeren. Vervang de strip wanneer deze volledig is opgelost of borstel de resten weg bij het schoonmaken.
Giftig voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen.
Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. NA INSLIKKEN: Raadpleeg het ANTIGIFCENTRUM of een dokter/arts wanneer je je onwel voelt. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Gedurende een aantal minuten voorzichtig met water spoelen. Contactlenzen verwijderen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Doorgaan met spoelen.
Was je handen na gebruik van het product. Let op jonge kinderen als ze in de buurt van het toilet zijn. Enkel voor gebruik in toiletpotten. Buiten bereik van huisdieren bewaren. Zoals bij elk huishoudproduct, vermijd langdurig huidcontact met dit product.
Bevat p-mentha-1,4(8)-dieen, d-limoneen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Gerelateerde producten