WC-Eend® Vloeibaar Toiletblok

Vloeibaar Toiletblok helpt je met zijn unieke werking om je toilet bij elke spoelbeurt fris en schoon te houden, en laat een aangename geur achter. Heel erg aangenaam. Het-zou-doorlopend-deuren-openen-als-het-een-mens-was aangenaam. 

Het idee om het toilet schoon te maken zit bij de meeste mensen niet lekker. En ik zweer het, ik snap het.—Echt waar. Wij eenden zijn erg sympathiek als het gaat om het toilet schoonmaken. Maar WC-Eend® Vloeibaar Toiletblok maakt het hele proces leuk en eenvoudig. Het heeft een unieke werking om je toilet bij elke spoeling fris en schoon te houden. En wees gerust, het laat een heerlijke geur achter.

Beschikbare geuren

  • marine

    Ocean Fresh

  • duck_lavender_fragrance

    Lavender Fresh

  • pine fragrance

    Pine Fresh

Gebruiksaanwijzing: 

1. Boven de toiletpot houden, druk de vulling in de houder en zorg ervoor dat het dopje van het flesje volledig wordt doorboord.
2. Bevestig de houder aan de rand van het toilet en zorg ervoor dat het platform in de waterstroom zit
3. Was je handen na gebruik
4. Als het product op is, verwijder de vulling en vervang met WC-Eend® Vloeibaar Toiletblok navulling.
Gevaar
Bevat alcoholen, C10-16, geëthoxyleerd, sulfaten, natriumzouten; alcoholen, C13-15-vertakt en lineair, geëthoxyleerd EO=8.
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogletsels.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Gedurende een aantal minuten voorzichtig met water spoelen. Contactlenzen verwijderen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Doorgaan met spoelen. NA INSLIKKEN: Bel met het ANTIGIFCENTRUM of een arts wanneer je je onwel voelt. Draag oogbescherming. Handen grondig wassen na gebruik. 
Enkel voor gebruik in toiletpotten. Zoals bij elk huishoudproduct, vermijd langdurig huidcontact met dit product. Niet mengen met bleekmiddel of andere huishoudreiniger.
Bevat citronellol; octabenzone; 4-tert-butylcyclohexylacetaat; nopylacetaat. Kan een allergische reactie veroorzaken.