WC-Eend® Toiletblok

toiletblok ocean fresh
toiletblok pine fresh

WC-Eend® Toiletblok

WC-Eend Toiletblok helpt je toilet frisser dan fris te blijven, en laat een aangename geur achter.

Een beetje huishoudelijke hygiëne gaat lang mee. Heel lang. Zoals vlieg-naar-het-zuiden-voor-de-winter lang. WC-Eend® Toiletblok reinigt, verfrist en bestrijdt kalkaanslag. Houd je toilet fris en schoon, één spoelbeurt per keer, met WC-Eend Toiletblok. 

Beschikbare geuren

  • marine

    Ocean Fresh

  • dennengeur

    Pine

Gebruiksaanwijzing: 

Draai de haak los en plaats de toiletblok onder de rand waar het water bij elke doorspoeling van het toilet doorstroomt.
Gevaar
Bevat benzeensulfonzuur, C10-13-alkylderivaten en natriumzouten.
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogletsels.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Gedurende een aantal minuten voorzichtig met water spoelen. Contactlenzen verwijderen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Doorgaan met spoelen. NA INSLIKKEN: Bel met het ANTIGIFCENTRUM of een arts wanneer je je onwel voelt. Draag oogbescherming. Handen grondig wassen na gebruik.
Enkel voor gebruik in toiletpotten. Zoals bij elk huishoudproduct, vermijd langdurig huidcontact met dit product.
Bevat 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde, citronellol. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Gerelateerde producten